Những mẹo và cài đặt iOS

Tăng hoặc giảm âm lượng máy Mac của bạn

Để thay đổi âm lượng trên máy Mac, bấm Điều khiển âm lượng trên thanh menu, sau đó kéo thanh trượt để điều chỉnh âm lượng (hoặc sử dụng Control Strip).

Nếu Điều khiển âm lượng không có trong thanh menu, chọn menu Apple  > Tùy chọn hệ thống, sau đó bấm vào Âm thanh. Bấm vào Đầu ra, sau đó chọn hộp kiểm “Hiển thị âm lượng trong thanh menu”.

Bài viết liên quan

Leave a Comment

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Loading...